Aanmelden Menukaart BuurtHubs

Voertuigspecificatie

Voertuigspecificatie

Artikel 3.3 uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager levert een voertuigenspecificatie aan, waarbij aanvrager aantoont dat:

a. De aandrijving van de in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s geen schadelijke stoffen veroorzaakt;

Upload hieronder de voertuigspecificatie(s):

b. Voertuig digitaal ontsloten en geopend via app of andere digitale applicatie;

c. De in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s (door de minister van Infrastructuur en Waterstaat) zijn goedgekeurd op de Nederlandse weg.

Voeg hieronder het bewijs toe dat het voertuig is goedgekeurd door het RDW.