Aanmelden Menukaart BuurtHubs

Verzenden

Heb je alles correct ingevuld en geüpload? Controleer je gegevens en verstuur dan je inschrijving.

Je gegevens

Gegevens

Naam organisatie
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaatsnaam
KVK-nummer
Je naam
Je e-mailadres
Je telefoonnummer

Wijzigen

Statuten

Statuten

Statuten

Artikel 3.2.b. uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

Uit de statuten en uit het feitelijk handelen van de aanvrager blijkt dat de aanvrager het aanbieden van deelvoertuigen en meer specifiek LEV’s als doelstelling heeft;

Voeg hieronder de desbetreffende statuten toe:

Bestand plaatsen
Aanvullende toelichting

Wijzigen

Contactpersoon

Contactpersoon

Contactpersoon

Artikel 3.2.c. uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager geeft één vast aanspreekpunt aan voor de gemeente dat telefonisch en per e-mail bereikbaar is op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur (feestdagen uitgezonderd) en dat in staat is om ter stond te reageren.

Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

Wijzigen

Voertuigspecificatie

Voertuigspecificatie

Voertuigspecificatie

Artikel 3.3 uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager levert een voertuigenspecificatie aan, waarbij aanvrager aantoont dat:

a. De aandrijving van de in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s geen schadelijke stoffen veroorzaakt;

Upload hieronder de voertuigspecificatie(s):

Bestand plaatsen
Aanvullende toelichting
Voertuig digitaal ontsloten en geopend via app of andere digitale applicatie

b. Voertuig digitaal ontsloten en geopend via app of andere digitale applicatie;

Toelichting
Goedgekeurd op de Nederlandse weg

c. De in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s (door de minister van Infrastructuur en Waterstaat) zijn goedgekeurd op de Nederlandse weg.

Voeg hieronder het bewijs toe dat het voertuig is goedgekeurd door het RDW.

Bestand plaatsen
Aanvullende toelichting

Wijzigen

Privacy en security

Privacy en security

Privacy en security

Artikel 3.5.1 uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving en geeft een beschrijving van de manier waarop hij de wet- en regelgeving op het gebied van dataverwerking en privacy uitvoert.

Toelichting
Voeg eventueel documenten toe
Privacyverklaring

Artikel 3.5.2 uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager heeft een privacyverklaring in de Nederlandse taal of Engelse taal, hij overlegt een uittreksel van voorgenomen verwerkingen in het register van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en, indien hij daarover beschikt, een kopie van de bewerkersovereenkomst en hij staat toe dat de gegevens die aan de gemeente worden geleverd gedurende de looptijd van de pilot conform het vastgestelde beleid, gebruikt mogen worden door de gemeente voor monitorings- en evaluatiedoeleinden en dat deze gegevens geanonimiseerd bekend gemaakt mogen worden.

Upload hieronder de benodigde documenten:

Bestand plaatsen
Aanvullende toelichting

Wijzigen

Reclame

Reclame

Reclame

Artikel 3.6.a. uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager levert bij aanvraag informatie aan waaruit blijkt dat:

De in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s uitsluitend reclame bevatten voor de eigen onderneming van de aanvrager en/of reclame van het project eBuurthubs en haar financiers;

Geef hieronder aan of je dit wilt aantonen met documenten of met een tekstuele toelichting:

Ik wil...

Wijzigen

Veiligheid

Veiligheid

Ik wil...

Wijzigen

Akkoord

Akkoord

Ga je akkoord met de in de Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs Amsterdam gestelde voorwaarden?
Verklaar je alles naar waarheid te hebben ingevuld?

Wijzigen

Afhandeling

De gemeente Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Je gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor je ze hebt verstrekt. Meer informatie over de bescherming van je persoonsgegevens kun je vinden op www.amsterdam.nl/privacy.

Niet alle verplichte velden zijn ingevuld.