Aanmelden Menukaart BuurtHubs

Statuten

Statuten

Artikel 3.2.b. uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

Uit de statuten en uit het feitelijk handelen van de aanvrager blijkt dat de aanvrager het aanbieden van deelvoertuigen en meer specifiek LEV’s als doelstelling heeft;

Voeg hieronder de desbetreffende statuten toe: