Aanmelden Menukaart BuurtHubs

Reclame

Reclame

Artikel 3.6.a. uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager levert bij aanvraag informatie aan waaruit blijkt dat:

De in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s uitsluitend reclame bevatten voor de eigen onderneming van de aanvrager en/of reclame van het project eBuurthubs en haar financiers;

Geef hieronder aan of je dit wilt aantonen met documenten of met een tekstuele toelichting:

Ik wil...