Aanmelden Menukaart BuurtHubs

Contactpersoon

Contactpersoon

Artikel 3.2.c. uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager geeft één vast aanspreekpunt aan voor de gemeente dat telefonisch en per e-mail bereikbaar is op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur (feestdagen uitgezonderd) en dat in staat is om ter stond te reageren.