Aanmelden Menukaart BuurtHubs

Akkoord

Akkoord
Ga je akkoord met de in de Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs Amsterdam gestelde voorwaarden?
Verklaar je alles naar waarheid te hebben ingevuld?